Connect with us

Sektörel

İzdemir Enerji 8-9-10 Ağustos’ta talep toplayacak

Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan İzdemir Enerji halka açılıyor. 8, 9, 10 Ağustos tarihlerinde talep toplanması planlanan halka arzdan İzdemir Enerji’nin elde edeceği gelirin yüzde 75-80’i GES kurulması, yüzde 20-25’i ise işletme sermayesinin finansmanı amacıyla kullanılacak.

Türkiye ve uluslararası alanda geçerli, teknik ve çevre standartlarına uygun ithal kömüre dayalı termik santrali ile yıllık ortalama 2 milyar 664 milyon kWH elektrik enerjisi üreten İzdemir Enerji, halka açılıp Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor. Çevreci yaklaşımlarının ürünü olarak 2016 yılında İngiltere parlamentosunda yapılan törenle Green Apple ödüllerinde Altın Madalya ve Green World ödüllerini almaya hak kazanan İzdemir Enerji, halka arz kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 115.100.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arzın yüzde 20’si kadar (23.020.000 TL) pay ek satış kapsamında halka arz tutarına eklenebilecek. Halka arz sonrasında İzdemir Enerji’nin halka açıklık oranı ek satış olmaması durumunda yüzde 20,02, ek satış olması durumunda ise yüzde 24,02 olacak.

TEMİZ ENERJİ ÜRETİYOR

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz Yazar, İzdemir Enerji’nin, ithal kömür kullanarak elektrik ürettiğini belirterek, üretim hakkında şu bilgileri verdi: “İzmir Aliağa’da yer alan 87.072 metrekaresi kapalı 16.413 metrekaresi açık olmak üzere toplam 103.485 metrekarelik termik enerji santralimizde 1 adet süperkritik çevrimli pulverize yakma kazanı, 1 adet buhar türbini ve jeneratör ile toplam 370 MW kurulu gücümüz bulunuyor. Santralimizde temiz kömür yakma teknolojilerinden yüksek verim sağlayan pulverize kömür yakma teknolojisi uygulanıyor. Ana yakıt olarak ithal kömür, yardımcı yakıt olarak doğalgaz kullanılıyor. Kömür, kapalı stok sahasından kapalı bantlı taşıma sistemi ile değirmenlere iletiliyor. Değirmenlerde toz haline getirilen kömür brülörler aracılığıyla pulverize tip kazanda yakılıyor. Kazanda gerçekleşen yanma sonucu ortaya çıkan yüksek basınç ve sıcaklıktaki kızgın buhar, buhar türbinine gönderilerek türbin rotorunun döndürülmesini sağlıyor ve türbin rotoruna bağlı olan jeneratörde elektrik üretiliyor. Jeneratör terminallerinde üretilen elektrik daha sonra step-up (yükseltici) trafoya aktarılıyor. Trafolardan şalt sahasına, oradan da 380 kV gerilim seviyesinde ulusal şebekeye aktarılıyor.”

YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ 2.664 MİLYON KWH

Kullandıkları DeNOx baca gazı kükürt arıtma teknolojileri ve elektrostatik toz çökeltme filtreleri ile Avrupa standartlarının çok altında düşük emisyon değerleri elde ettiklerini ifade eden Feyyaz Yazar, elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan ana atıklar kül ve alçıtaşının Almanya ve diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çimento, beton ve alçı firmalarında ham madde olarak kullanıldığını ve ekonomik değer olarak geri kazandırıldığını söyledi. Çevreye karşı son derece hassas olduklarını dile getiren Feyyaz Yazar, santralde, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak TS/35/B2/15/69 Sıfır Atık Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandıklarını belirtti. Santralin tam kapasite ile çalıştığında yılda 2 milyar 664 milyon kWH elektrik ürettiğine dikkat çeken Feyyaz Yazar, buna bağlı olarak yılda ortalama 950 bin ile 1 milyon ton arası kömür tükettiklerini anlattı. Feyyaz Yazar, Türkiye’de toplam kurulu güç içindeki paylarının yüzde 0,36 olduğunu ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 0,8’ini karşıladıklarını sözlerine ekledi.

2022 YILINI POZİTİF ve KARLI GEÇİRDİK

2022 yılını son derece pozitif ve karlı geçirdiklerini dile getiren Feyyaz Yazar, 2022 yılı net karın yaklaşık 1.136.000.000 TL olarak gerçekleştiğini, 2023 yılı ilk üç ayında ise yaklaşık 161.000.000 TL olduğunu belirtti. 2022 satış gelirlerinin 2021’e göre yüzde 394 arttığını ifade eden Yazar, “2023 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirlerimiz yüzde 118 artış gösterdi. Öte yandan, şirketimiz kısa vadeli borçlanmalar kalemi 31 Mart 2023 itibariyle yaklaşık 38.000.000 TL’ye geriledi. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklara oranı ise yüzde 0,75’e kadar düştü” dedi.

HALKA ARZ GELİRİNİN YÜZDE 75-80’İ GES YATIRIMINDA KULLANILACAK

Türkiye’de elektrik tüketiminin 2010-2021 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 4,75 oranında bir büyüme gösterdiğini anlatan Yazar, elektrik tüketiminin büyümesinde artan ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra nüfus, gelir ve kentleşme seviyesindeki artışın etkili olduğunu söyledi. Bu büyümeye rağmen Türkiye’de kişi başına net elektrik tüketiminin 3,39 MWh olduğunu ifade eden Yazar, OECD emsal ülkelerinde ise 2018 yıl sonu itibariyle bu rakamın 8,0 MWh seviyesinde göründüğünü anlattı. Bu çerçevede de Türkiye’deki elektrik tüketimi artışının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekleyen Feyyaz Yazar, halka arzdan elde edecekleri kaynağın önemli bir kısmıyla yeni yatırım yapacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 75-80’ine karşılık gelen kısmını, şirket enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanımı tüm dünyada hızla artan GES yatırımında kullanmayı planlıyoruz. Söz konusu halka arz finansmanı ile yenilenebilir enerji alanında Manisa’nın Salihli ilçesinde 147 MW üretim hacmine sahip arazi üzerine 24,1 MW kurulu gücünde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 40 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. Söz konusu proje için yasal izinleri, olumlu ÇED raporumuzu ve yüzde 70 indirimli Kurumlar Vergisi avantajı, KDV ve sigorta primi avantajı içeren yatırım teşvik belgemizi de aldık. Ayrıca aynı arazi üzerinde 51 MW ilave kurulu güç kapasitesi için başvuruda bulunduk. Çağrı mektubu onayı verilen ve bağlantı anlaşması için gerekli prosedürlerin başlatıldığı 51 MW kurulu güç kapasitesinin ilave yatırım maliyeti ise yaklaşık olarak 30 milyon dolar olacak.”

Halka arz gelirinin kalan yüzde 20-25’lik bölümünün işletme sermayesinde kullanılacağını anlatan Feyyaz Yazar, mevcut santralde hammadde olarak kullanılan ithal kömürün başta Rusya, Kazakistan, Güney Afrika gibi ülkeler olmak üzere yurt dışından tedarik edildiğini söyledi. Yazar, “Dünyada emtia piyasalarındaki fiyat artışları-azalışları ana hammaddemiz olan kömür fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Santralimizin elektrik arz güvenliği çerçevesinde, kesintisiz enerji üretmesi için belli bir stokla çalışması bu açıdan önem taşıyor. Bu arada güçlü sermaye yapımız, hammadde tedariki kaynaklı oluşması muhtemel döviz pozisyonu açığı riskine karşı faaliyetlerimizin sekteye uğramaması ve piyasada rekabetçi olup sürdürülebilirliği sağlamamız açısından da bize destek verecektir” diye konuştu

Tıkla Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sektörel

Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim  Derecelendirme Notunu Artırdı 

Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, kurumsal yönetim derecelendirme notunu 91,30’dan 94,10’a yükseltti. 

7 ülkede, 10 santral operasyonu ve dört farklı ülkede eş zamanlı devam eden yatırımlarıyla bugün itibarıyla toplam 2.644 MW kurulu güce sahip olan Aksa Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu, 100 tam puan üzerinden 2,8 puanlık bir artışla 94,10 olarak belirlendi. Bu artışın en önemli sebeplerinden biri, Aksa Enerji’nin 2024 yılında yayınladığı Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası’ydı. Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan ve Haziran 2024’de gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin de bilgisine sunulan politika kapsamında, Yönetim Kurulu’nda yer alacak kadın üye oranı hedefi en geç 2030 yılına kadar ulaşılmak üzere en az %25 olarak belirlendi.

Raporda kamuyu aydınlatma ve şeffaflık bölümünde, kullanılan iletişim kanallarının etkinliği ve raporların kapsamı ele alındı. Menfaat sahipleri kısmında ise menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde korunduğu belirtilirken, sürdürülebilirlik uygulamalarının oldukça kapsamlı ele alındığından bahsedildi.

Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları, 100’er tam puan üzerinden Pay Sahipleri Bölümü 91,78; Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Bölümü 98,62; Menfaat Sahipleri Bölümü, 98,82 ve Yönetim Kurulu Bölümü 90,52 olarak puanlandı.

Continue Reading

Sektörel

Rönesans Holding’e en iyi enerji anlaşması ödülü

Rönesans Enerji’nin yenilenebilir enerjide 2023 yılında TotalEnergies ile gerçekleştirdiği ortaklık, Orta ve Doğu Avrupa’daki En İyi Enerji Anlaşması ödülünü aldı. Rönesans Holding ve TotalEnergies’in 2023 yılında Rönesans Enerji’de gerçekleştirdiği ortaklık, EMEA Finance tarafından düzenlenen Project Finance Awards 2023’te ‘Best Energy Deal’ (Orta ve Doğu Avrupa’daki En İyi Enerji Anlaşması) ödülü aldı.

Bugüne kadar global ortakları GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies ve grubun azınlık hissedarlarından Dünya Bankası kuruluşu IFC ile birlikte Türkiye’ye 8 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapan Rönesans Holding, stratejik büyüme alanı olarak gördüğü yenilenebilir enerjide 2023 yılında TotalEnergies ile ortaklık gerçekleştirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş ortaklıklarından birine imza atmıştı.

2028 YILINA KADAR 2.000 MW’LIK YATIRIM PLANLIYORUZ

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem TotalEnergies’in yenilenebilir enerji alanında büyümek için Türkiye’yi ana ülkelerden biri, Türkiye’de ise Rönesans Enerji’yi iş ortağı olarak seçmesinin çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Bu güç birliğinin Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından biri olduğuna dikkat çeken Emre Hatem, “Bu ortaklığın Rönesans Holding için olduğu kadar, enerji sektörü ve Türkiye için de çok önemli bir gelişme olduğunu EMEA Finance’tan aldığımız ‘Best Energy Deal’ ödülüyle bir kez daha görmüş olduk. Ortaklık sonrasında sektörün en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefiyle yatırımlarımıza da hız verdik. Rönesans Enerji olarak 2028 yılına kadar 2.000 MW’lık yeşil enerji yatırımı yapmayı planlıyoruz. İnşaatına başladığımız ve geliştirmekte olduğumuz projelerle ilk etapta 2026 sonunda 726 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde de Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’na göre hedeflenen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7 ila 10’unu Rönesans Enerji olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Continue Reading

Sektörel

Aramco’dan sürdürülebilir ulaşım için güç birliği

Aramco, Renault Group ve Geely tarafından kurulan yeni küresel güç aktarım sistemi çözümleri şirketi HORSE Powertrain Limited’in yüzde 10 hissesini satın alacak.

Dünyanın önde gelen entegre enerji ve kimya şirketlerinden biri olan Aramco; Renault Group, Zhejiang Geely Holding Group ve Geely Automobile Holdings Limited (“Geely”) ile birlikte yeni küresel güç aktarma sistemi çözümleri şirketi olan HORSE Powertrain Limited’in yüzde 10 hissesini satın almak için gerekli olan anlaşmaları imzaladı ve işletme değeri 7,4 milyar euro olarak belirlendi. Renault Group ve Geely’nin her biri yüzde 45 eşit hisseye sahip olacak.

HORSE Powertrain Limited, 31 Mayıs 2024 tarihinde Renault Group ve Geely tarafından kuruldu ve merkezi Londra, Birleşik Krallık’ta bulunuyor.

ARAMCO’NUN KÜRESEL ENERJİYE GEÇİŞİNE KATKI

Bu yatırım, daha sürdürülebilir mobilite çözümlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla Aramco’nun küresel enerjiye geçişine katkısını artıracak. Anlaşmalar ayrıca Aramco ve Valvoline’ın HORSE Powertrain Limited içten yanmalı motorların (ICE) performansını ortaklaşa geliştirecek teknolojiler, yakıtlar ve yağlayıcılar konusunda işbirliği düzenlemelerini de içeriyor.

TAŞIMACILIK EMİSYONLARINI AZALTABİLECEK ÇÖZÜMLER

Aramco’nun yatırımının küresel olarak, uygun fiyatlı, verimli ve daha düşük karbon emisyonlu, içten yanmalı motorların geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına doğrudan katkıda bulunmasının beklendiğini ifade eden Aramco Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad O. Khowaiter, “Geely ve Renault ile hem motor hem de yakıt teknolojilerinde çığır açan ilerlemeleri desteklemek için ortak uzmanlığımızdan ve kaynaklarımızdan yararlanmayı planlıyoruz. İnovasyona güçlü bir vurgu yaparak amacımız hem araç üreticilerinin hem de sürücülerin ihtiyaçlarını karşılarken taşımacılık emisyonlarını azaltabilecek çözümler sunmak. Bu yatırımla bağlantılı olarak Valvoline ile HORSE Powertrain Limited, Renault Group ve Geely arasında uzun vadeli ortaklığı güvence altına alarak, aynı zamanda Aramco’nun küresel düzeyde hem değer yaratma hem de değer yakalama yeteneğini de ortaya koyuyoruz” dedi.

Continue Reading

En Çok Okunanlar